วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566
เมนู

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการให้บริการ PGSLOT

ในส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM มีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนในความเห็นชอบระหว่างเว็บไซต์ PGSLOTD.COM ซึ่งจะเรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ บริษัทกับผู้เล่น, ผู้ใช้งาน, ลูกค้า หรือผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในส่วนต่างๆ รวมไปจนถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงบนมือถือหรือแท็ปเล็ต ตลอดไปจนการเปิดบัญชีในการใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้นจะเท่ากับว่าผู้ใช้งาน ยินยอมที่จะรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้โดยอัตโนมัติและไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1 .ข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ทางเราได้รับอนุญาตจากทาง PGSOFT.COM อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อความใดๆ จากข้อกำหนดที่ปรากฎคำว่า เรา, ทางเรา, ของเรา หรือเว็บไวต์ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM ซึ่งนั่นคือท่านได้ยินยอมและตกลงในข้อกำหนดที่ได้กล่าวไว้ข้างจ้นเรียบร้อยแล้ว

2. การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลง

ทาง PGSLOTD.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรืออัปเดตกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามต้องการและได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ซึ่งในข้อกำหนดใดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลและข้อบังคับใช้ตั้งแต่มีการเผยแพร่ออกไปบนเว็บไซต์ PGSLOTD.COM ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบและศึกษาข้อบังคับ กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงระบบของซอฟแวร์ทุกขั้นตอน ในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้องเดือนละ 1 ครั้ง

ซึ่งถ้าหากลูกค้าหรือผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในครั้งล่าสุด ผู้ใช้งานสามารถทำการหยุดใช้งานบนเว็บไซต์นั้นๆ หรือทำการปิดบัญชีใช้งานได้ทันที แต่หากว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานยังยืนยันที่จะใช้งานเว็บไซต์นั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตาม โดยหลังจากที่ได้มีการประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับฉบับใหม่ หมายถึงว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานนั้นรับรู้และยินยอมรับผลข้อบังคับในฉบับนั้นๆ

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 หากในกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีประสงค์ที่จะเข้าใช้งานหรือต้องการเป็นลูกค้า จะไม่สามารถเข้าใช้บริการของทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติของทางกฎหมายในประเทศของทางซอฟแวร์ระบบเกมที่ให้บริการตั้งอยู่ โดยเพื่อเป็ฯไปตามข้อของกฎหมาย ทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM จึงมีสิทธิ์และอำนาจในการขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่สามารถเป็นตัวชี้วัดและยืนยันอายุของลูกค้าได้ทุกเมื่อ ซึ่งหากทางเราตรวจพบว่าผู้ใช้งานเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราจะทำการระงับและปิดบัญชีการใช้งานนั้นๆ ทันที

3.2 ในเขตอำนาจพิเศษบางที่ พนันออนไลน์อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานหรือลูกค้าต้องเข้าใจและยอมรับว่า เว็บไซต์ PGSLOTD.COM ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำในด้านของทางกฎหมายใหเแก่ท่านได้ ในส่วนของการรับประกันเกี่ยวข้องของความชอบในทางกฎหมาย หรือในการให้บริการเว็บไซต์ต่อผู้ใช้งานได้ ผู้ใช้งานหรือลูกค้าเข้าใช้บริการจากดุลยพินิจของตนเอง และรับความเสี่ยงเอง รวมไปถึงการตัดสินใจด้วยตนเองว่า การให้บริการของทางเว็บไซต์นั้น ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศหรือเขตอำนาจศาลของตนเองหรือไม่

3.3 ทางเว็บไซต์ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้บริการ ที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายที่ได้มีการบังคับใช้ในประเทศ หรืออำนาจเขตศาลที่ทางผู้ใช้งานหรือลูกค้าอาศัยอยู่ ซึ่งทางผู้ใช้งานหรือลูกค้าแสดงความยืนยันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ หรือยินยอมให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการไม่ได้รับอนุญาต

4. การเปิดบัญชี

4.1 ลูกค้าหรือผู้ใช้งานทุกท่าน ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการจากทางเว็บไซต์ของเรา จำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีหรือทำการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่านและสามารถเข้าใช้งานได้

4.2 สำหรับการใส่ชื่อในการลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิก ข้อมูลของชื่อนั้นจะต้องตรงกับชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน ซึ่งทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อและทุกเวลา แต่หากผู้ใช้งานหรือลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลนั้นๆ กับทางเว็บไซต์ได้ ทางเว็บไซต์จำเป็นที่จะต้องระงับบัญชีการใช้งานไว้ชั่วคราวหรืออาจระงับถาวร หากไม่ปฏิบัติไปตามข้อกำหนดของทางบริษัท

4.3 เมื่อได้ทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานหรือลูกค้ายันยันว่า ได้ทำการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับตนเองแล้ว ซึ่งหากผู้ใช้งานหรือผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะส่งผลในการจำกัดการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรม หรือปิดบัญชีการใช้งานของลูกค้า

4.4 ถ้าหากผู้ใช้งานหรือลูกค้ามีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสอบถามผ่านบริการช่องทาง Line@ ของทางเว็บไซต์ ได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

4.5 ผู้ใช้งาน 1 ท่าน จะสามารถเปิดบัญชีใช้งาน (สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้าหากมีการเปิดบัญชีใช้งานซ้ำ หากทางเว็บไซต์ตรวจพบจะถือว่าบัฐชีนั้นๆ ทำการทุจริต และจะถือเป็นโมฆะ จะทำการปิดบัญชีนั้นๆ ทันที

5. ข้อบังคับในความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตหรือฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานหรือลูกค้าต้องยอมรับว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีสิทธ์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีนั้นๆ ได้เพียงผู้เดียว หากรับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อเกิดความเสี่ยงหรือการสูญเสียในเรื่องของธุรกรรมในช่วงเวลาที่ใช้บรืการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและการสูญเสียนั้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีการเล่นแพ้ เสียเงิน ได้กำไรหรือติดลบ ผู็ใช้งานหรือลูกค้านั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงการรับทราบในข้อกติกา กฎเกณฑ์และข้อกำหนดในการให้บริการของทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานหรือลูกค้าจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นความเสี่ยง และสร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

5.2 การยินยอมรับเงื่อนไข เป็นการแสดงได้ว่า ผู้ใช้งานหรือลูกค้ายินยอมที่จะให้สิทธิที่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการ รวมไปถึงการเข้าตรวจสอบจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานหรือลูกค้า

6. ข้อกำหนดในการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเดิมพันทั้งหมดที่ได้กระทำต่อทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM จะตั้งอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปปรับใช้ในเกมแต่ละเกม

6.2 ในการเดิมพันนั้น จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นหรือลูกค้าใส่ข้อมูลของผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง ซึ่งอยู่ภายใต้จำนวนเงินเดิมพันที่เพียงพอที่อยู่ในบัญชีการใช้งานของท่าน

6.3 ผู้ใช้งานหรือผู้เล่นจะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ภายใต้ข้อมูลที่เป้นของผู้ใช้งานหรือลูกค้าเอง ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีใช้งานและรหัสผ่าน ทั้งหมดที่กล่าวมา โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้ที่กระทำการธุรกรรมนั้นเป็นลูกค้าหรือไม่

6.4 ผู้ใช้งานหรือลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบประวัติการเดิมพัน เมื่อหากวางเดิมพันและได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานแล้ว การเดิมพันนั้นๆ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เรียกกลับคืนหรือยกเลิกได้ และทางเราจะถือว่าเป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลการเดิมพันของผู้เล่น

6.5 ในการเดิมพันทั้งหมดของผู้ใช้งานหรือลูกค้า จะถูกบันทึกประวัติการเดิมพันไว้ในระบบของทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM และจะถือว่าเป็นเอกสารหรือหลักฐานในการใช้อ้างอิงการทำธุรกรรมกับทางเว็บไซต์

6.6 การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานหรือลูกค้า และทาง PGSLOTD.COM จะตัดสินใจก็ต่อเมื่อ มีการยืนยันจากผู้ใช้งานหรือลูกค้าปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติรายการการทำธุรกรรมของลูกค้า

6.7 ในการวางเดิมพันใดๆ ก็ตามแต่ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น การตัดสินใจโดย PGSLOTD.COM นั้นถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

6.8 ผู้ใช้งานหรือผู้เล่นยอมรับและเห็นด้วยกับทางเว็บไซต์ว่า ระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเว็บไซต์จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้เล่นวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันในเกมทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยระบบ หากผู้ใช้งานหรือลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเงินเดิมพันของท่าน กรุณ่ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทันที

7. ธุรกรรมทางด้านบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 ยอดเงินที่ฝากในบัญชีของท่าน ไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการก่ออาชญากรรม และผิดกฎหมาย หรือได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขทางเว็บไซต์ PGSLOTD.COM จะไม่ขอยอมรับการทำธุกรรมฝากเงินผ่านทางบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น ผ่านเพื่อนของท่าน ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยาใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้ที่ทำการฝากเงินจากบัญชีนั้นๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ด้วยชื่อของผู้ใช้งานเอง หากทางเราได้มีการตรวจพบ เงินรางวัลที่ได้จากการชนะนั้น จะถือว่าเป็นโมฆะและจะถูกยึดคืนทั้งหมด

7.3 ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถทำการถอนเงินจากบัญชีท่านได้ทุกเมื่อ หากยอดเงินในบัญชีการใช้งานของท่านเพียงพอสำหรับการถอนในครั้งนั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขการถอนขั้นต่ำทีต่ทางเว็บไซต์ได้กำหนด

7.4 ผู้ใช้งานหรือผู้เล่นจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านทางช่องทางเดียวกับที่เคยทำการฝากเงินเข้ามา โดยข้อมูลนั้นๆ จะต้องตรงและถูกต้องกับข้อมูลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์

7.5 จำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะมียอดจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 300,000 บาทต่อบิล